Maastikuarhitektuuri Büroo                                                          
Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava 2018-2028 versioon 12.12.2018

Lisad:

Lisa 1 Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava üldkaart

Lisa 2 Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava perspektiivsete tegevuste kaart

Lisa 3 Viimsi valla haljakute hooldusklassid ja hooldusnġuded

Lisa 4 Viimsi valla haljakute ankeedid

 e-post: info@mab.ee           Copyright Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ 2001-2018