Maastikuarhitektuuri Büroo                                                          

Maastikuarhitektuuri Büroo maastikuarhitektide poolt läbi viidud uurimis- ja välitööde tulemusel koondati pildimaterjal Eesti mõisaparkides leidunud/ leiduvate arhitektuursete väikevormide: sildade, paviljonide, kaevumajade, väravate, aedade, välivalgustite, skulptuuride, purskkaevude jmt kohta. Pildikogus on üle 2000 ajaloolise foto, postkaardi ja muu illustratsiooni, millest valik  on esitatud 2012.a. sügisel ilmunud raamatus "Väikevorm mõisamaastikus". Lisaks ajaloolisele ja tänapäevasele pildimaterjalile (ca 600) on raamatus kolm artiklit, mis kõnelevad väikevormidest Eesti mõisamaastikus. Tegemist on esimese arhitektuursetele väikevormidele keskenduva raamatuga Eestis.

"Väikevorm mõisamaastikus"
koostaja: Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ
autorid: Kreeta Sipelgas, Valdeko Lukken, Juhan Maiste

Väikevorm mõisamaastikus, 2012

Trükikoda / Print: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
ISBN 978-9949-9201-8-1
© Keskkonnaamet ja autorid / The Environmental Board of Estonia and the authors

Raamat on valminud Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi projekti “Sustainable historic park management and development in Finland and Estonia” raames.
The book has been published as part of the Central Baltic INTERREG IV A programme project titled, “Sustainable historic park management and development in Finland and Estonia”

  telefon: 740 6205  e-post: info[at]mab.ee  Copyright Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ